Bc. Jan Richter

Diplomová práce

Garbage Collector Shenandoah: desktopové aplikace

Garbage Collector Shenandoah: desktop applications
Anotace:
Cílem této práce je poskytnout informace o základních principech garbage collection a srovnat jednotlivé implementace collectorů v OpenJDK s nově vyvíjeným collectorem nazvaným Shenandoah. Výkon jednotlivých collectorů je poté měřen při běhu různých známých desktopových aplikací založených na platformě Java. Měření pro Shenandoah probíhají pro jeho různé konfigurace na všech doposud podporovaných architekturách …více
Abstract:
The aim of this thesis is to provide information on garbage collection fundamentals and compare the garbage collector implementations currently used in OpenJDK with a newly developed collector named Shenandoah. The performance of the different collectors is measured while running various well-known Java based desktop applications. The measurements are acquired using various configurations of Shenandoah …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 6. 2015
  • Vedoucí: RNDr. Adam Rambousek, Ph.D.
  • Oponent: Roman Kennke, M.Sc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Aplikovaná informatika / Aplikovaná informatika