Bc. Oleksandra Kosenko

Bachelor's thesis

Desktopová Java aplikace na webu

Desktopová Java aplikace na webu
Anotácia:
Bakalářská práce se zabývá analýzou a problematikou existujících způsobů spuštění desktopové aplikace v jazyce Java na webové stránce. Teoretická část práce obsahuje popis Java aplikace, frameworku a technologií určené pro spuštění GUI aplikace na webu. Součásti této práce je také vývoj aplikace ve frameworku Vaadin jako demonstrace praktické ukázky jednoho ze způsobů řešení postaveného problému.
Abstract:
This bachelor thesis deals with analysis and problems of existing ways of the desktop application launch process In the Java language on a web page. A theoretical part of this thesis contains description of the Java application, frameworks and technology designed to run a GUI application on the web. A part of this work consists of development of the application in the Vaadin framework as a demonstration …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2017
  • Vedúci: Ing. Zdeněk Šilar, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Kosenko, Oleksandra. Desktopová Java aplikace na webu. Pardubice, 2017. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta elektrotechniky a informatiky

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta elektrotechniky a informatiky