Václav Maršík

Bakalářská práce

Snížení hlukového zatížení obyvatelstva na železniční trati 324 v úseku Havlíčkův Brod Okrouhlice

Reducing noise levels for the population of the railway line No 324 between railways stations Havlíčkův Brod and Okrouhlice
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá úpravou železničního svršku a geometrické polohy koleje v souvislosti se stížnostmi obyvatel města Havlíčkův Brod na hlukové zatížení způsobené provozováním železniční dopravy na trati Brno hlavní nádraží Kutná Hora hlavní nádraží. Hlukové limity, změřené Krajskou hygienickou správou, byly překročeny v denních i nočních hodinách. Z tohoto důvodu přistoupila Správa železniční …více
Abstract:
This thesis deals with the regulation of the railway superstructure and track geometry in relation to complaints population of the city Havíčkův Brod of the noise pollution caused by operation of the train on the track Brno main railway station - Kutna Hora main station. Noise levels, as measured by the regional public health administration, were exceeded in both day and night. For this reason, approached …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 5. 2014
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Michal Musil, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Maršík, Václav. Snížení hlukového zatížení obyvatelstva na železniční trati 324 v úseku Havlíčkův Brod Okrouhlice. Pardubice, 2014. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera