Bc. Jana Kukačková

Master's thesis

Průmysl populární hudby v období legislativních proměn ochrany duševního vlastnictví v souvislosti s digitálním šířením hudby.

Popular music industry in the time of legislative changes of the intellectual property protection in connection with the spread of digital music.
Abstract:
Tato diplomová práce pojednává o průmyslu populární hudby, přičemž se konkrétně zabývá problematikou právní ochrany hudebních a částečně audiovizuálních děl. Dále se soustředí na současnou situaci v oblasti spotřeby hudby v digitální sféře internetu. Porovnává situaci právní ochrany hudebních děl ve Francii a v USA, uceleně zpracovává judikaturu vztahující se k danému tématu, věnuje se obchodům s hudbou …more
Abstract:
This dissertation deals with the industry of popular music, and specifically addresses the issue of legal protection of musical and partially audiovisual works. It also focuses on the current situation in terms of music consumption in the digital music sphere on the Internet. It compares the situation of legal protection of musical works in France and the USA, comprehensive processes the case law related …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 6. 1. 2012

Thesis defence

  • Date of defence: 14. 2. 2012
  • Supervisor: PhDr. Aleš Opekar, CSc.
  • Reader: PhDr. Petr Macek, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta