Lucie Mikušová

Diplomová práce

Osobní finance, investiční možnosti a zvyklosti v ČR

Personal finance, investment opportunities and conventions in the CR
Anotace:
Žijeme v době finanční nejistoty a velkých výkyvů na finančních trzích. Tyto okolnosti budou mít podle řady odborníků značný vliv na investiční zvyklosti českých investorů v budoucnu. Ekonomové se obávají ještě silnějšího konzervatizmu a nedůvěry ve finanční nástroje. Mezera mezi výnosy plynoucími českým a např. americkým či australským rodinám z jejich portfolií se bude díky tomuto pravděpodobně stále …více
Abstract:
We are living in the era of financial uncertainty and high volatility on financial markets. According to some experts, these circumstances will have a significant impact on the investment conventions of Czech investors in the future. Economists are afraid of even stronger conservatism and skepticism on the field of investment tools. The gab between the yield of Czech and American or Australian family …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 2. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 2. 2009
  • Vedoucí: Luboš Smrčka
  • Oponent: Jaroslav Schönfeld

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/8852