Radka Škrábová

Bakalářská práce

Hodnocení zaměstnanců v podnikuHodnocení zaměstnanců v podniku

Anotace:
Téma mé bakalářské práce je „Hodnocení zaměstnanců v podniku“. Cílem je zhodnotit důležitost hodnocení a jejich přínosů jak pro zaměstnance, tak i společnost. V teoretické části jsem se zabývala významem, druhy a metodami hodnocení. Dále jsem popisovala hodnotitele, samotný proces hodnocení a také hodnotící pohovor, jako nejčastěji používanou metodu. Tyto znalosti jsem poté aplikovala při vyhodnocování …více
Abstract:
My bachelor thesis' topic is called "Evaluation of employees in a company." The main goal of this thesis was to recognize the importance of evaluations and their benefits for employees and a company itself. In the theoretical part I was investigating the purpose, different kinds and methods of such evaluations. Next I was describing the person who leads the evaluation, the main process of evaluating …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2017
Identifikátor: http://theses.cz/id/m4fqbe/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 6. 2017

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty