Michael HRABĚ

Bakalářská práce

Řídicí systém pro magnetická ložiska s permanentními magnety

Magnetic Bearing Control System Using Permanent Magnets
Anotace:
Cílem této bakalářské práce je navržení zpětnovazebního algoritmu stabilizace polohy rotoru pro reálný systém magnetických ložisek v axiálním směru. K tomu je nutné vytvořit matematický model pro reálný systém, který tvoří dvě soustavy magnetických ložisek s permanentními magnety, hřídel, elektromotor a akční člen VCA. Hřídel je otáčena elektromotorem ve středu dvou soustav magnetických ložisek. Mezi …více
Abstract:
The aim of this bachelor thesis is to design a feedback algorithm for the rotor stabilization of a real system with magnetic bearings in an axial direction. For this purpose a mathematical model of the real system is created. The mathematical model consists of two systems of permanent magnetic bearings, a drive shaft, an electric motor and VCA. The electric motor rotates the drive shaft in the middle …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 8. 2015
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Prof. Ing. Miloš Schlegel, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HRABĚ, Michael. Řídicí systém pro magnetická ložiska s permanentními magnety. Plzeň, 2015. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta aplikovaných věd

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta aplikovaných věd
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta aplikovaných věd

Bakalářský studijní program / obor:
Inženýrská informatika / Inteligentní komunikace člověk - stroj