Daniel Kyral

Bakalářská práce

Analýza dat s využitím služby Google Analytics

Data analysis using Google Analytics
Anotace:
Bakalářské práce "Analýza dat s využitím služby Google Analytics" se zaměřuje na vymezení webové analytiky, vysvětlení pojmů souvisejících s webovou analytikou a popisu nástroje Google Analytics. Provedena je analýza webových stránek určených pro uchazeče o studium na Fakultě ekonomicko-správní z hlediska různých metrik webové analýzy.
Abstract:
This bachelor's thesis with the title "Data Analysis Using Google Analytics" focuses on a definition of the web analysis and concepts related to this subject and also describes the Google Analytics services. The analysis of web sites oriented to applicants for studium at the Faculty of Economics and Administration was done in different terms of metrics of the web analysis.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2018
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Miloslava Kašparová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Kyral, Daniel. Analýza dat s využitím služby Google Analytics. Pardubice, 2018. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní

Univerzita Pardubice

Fakulta ekonomicko-správní

Bakalářský studijní program / obor:
Systémové inženýrství a informatika / Regionální a informační management