RNDr. Mgr. Silvie Luisa Brázdilová

Disertační práce

Information Content Analysis in Automated Fluorescence Microscopy

Information Content Analysis in Automated Fluorescence Microscopy
Anotace:
Tématem dizertační práce je automatizovaná fluorescenční mikroskopie. Práce se zabývá zejména algoritmy pro automatickou analýzu informace obsažené v obraze. Tento koncept zavádíme jakožto zobecnění tradičních postupů automatizovaného ostření. Zmíněné algoritmy slouží pro automatický výběr oblastí a následné snímání obrazů s vysokou informační hodnotou (tedy takových, které obsahují zajímavé objekty …více
Abstract:
This thesis deals with automated fluorescence microscopy, in particular with automatic content analysis algorithms, which is a concept that we introduced as a generalization of the well-established autofocusing procedure. The aim of such algorithms is to enable automatic selection of regions of interest to be acquired and subsequent acquisition of images with high information content (i.e. containing …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 10. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 2. 2011
  • Vedoucí: prof. RNDr. Michal Kozubek, Ph.D.
  • Oponent: prof. RNDr. Radim Chmelík, Ph.D., Assoc.Prof. Arrate Munoz Barrutia, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky