Marta Kolaříková

Diplomová práce

Mediace jako způsob řešení konfliktů (využití mediace při řešení opatrovnických sporů mezi rodiči)

Mediation as the solving way of conflicts (the usageof mediation during the solution of tutelary conflicts between parents)
Anotace:
Práce se věnuje mediaci jako metodě řešení konfliktů a možnosti jejího využití při řešení opatrovnických sporů. Vymezuje pojmy konflikt, opatrovnický spor, metodu mediace a náplň práce sociálního pracovníka z oddělení sociálně-právní ochrany dětí ve vztahu k řešení opatrovnických sporů. Výzkumné šetření je zaměřeno na zjištění, jak sociální pracovníci z oddělení sociálně-právní ochrany dětí vnímají …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 4. 2010
Identifikátor: http://evskp.uhk.cz/eM281

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 5. 2010
  • Vedoucí: Lucie Smutková
  • Oponent: Olga Sovová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Hradec Králové. Archiv

Univerzita Hradec Králové

UHK, Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Sociální politika a sociální práce / Sociální práce