Bc. Dimitris JATAGANDZIDIS, DiS.

Diplomová práce

Význam preventivních opatření pro vznik ventilátorové pneumonie v klinické praxi u pacientů na KARIM FN Ostrava

The importance of preventive precautions of ventilator-associated pneumonia in clinical practice for patients in Anesthesiology, Resuscitation and Intensive care clinic (hereinafter KARIM) of University Hospital in Ostrava
Anotace:
Hlavní cíl: hlavním cílem této diplomové práce bylo zhodnotit dodržování postupů pro prevenci ventilátorové pneumonie v klinické praxi na Klinice anestezie, resuscitace a intenzivní medicíny ve Fakultní nemocnici Ostrava. Z hlavního cíle pak vycházely cíle dílčí, které byly zaměřeny na zhodnocení výskytu ventilátorové pneumonie, na posouzení efektu zavedeného checklistu pro prevenci ventilátorové pneumonie …více
Abstract:
Objective: the main objective of this diploma thesis was to evaluate the observance of the procedures for the prevention of ventilator pneumonia in clinical practice at the Clinic of Anesthesia, Resuscitation and Intensive Medicine at the Faculty Hospital in Ostrava. The main objective was based on partial objectives, which were aimed at evaluating the occurrence of ventilator pneumonia, assessing …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2018
  • Vedoucí: PhDr. Renáta Zoubková

Citační záznam

Jak správně citovat práci

JATAGANDZIDIS, Dimitris. Význam preventivních opatření pro vznik ventilátorové pneumonie v klinické praxi u pacientů na KARIM FN Ostrava. Ostrava, 2018. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Lékařská fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Lékařská fakulta