Mgr. Martina Hájková

Bakalářská práce

Možnosti alternativní a augmentativní komunikace na jednotkách intenzivní a resuscitační péče

Possibilities of alternative and augmentative communication in intensive care and resuscitation
Anotace:
Tématem práce je možnost využití systémů alternativní a augmetativní komunikace u pacientů se získáným narušením komunikační schopnosti na jednotkách intenzivní a resuscitační péče. Práce je rozčleněna na teoretickou a výzkumnou část. V teoretické části jsou vymezeny nejdůležitější fakta týkající se získaného narušení komunikační schopnosti, etiologie narušené komunikační schopnosti a systémů alternativní …více
Abstract:
cTopic of this thesis is the possibility of using alternative and augmentative communication systems for patients with acquired communication disorder in unit of intensive care and resuscitation. The thesis is divided into theoretical and research part. In the theoretical part defines the most important facts about acquired communication disorder, the etiology of communication disorders and augmentative …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 6. 2011
  • Vedoucí: PhDr. Barbora Chleboradová, Ph.D.
  • Oponent: doc. PaedDr. Jiřina Klenková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta