Bc. Žaneta Krišpínová

Master's thesis

Rozpočetnictví jako nástroj řízení nákladů podniku

Budgeting as a cost management tool in a company
Abstract:
Předmětem diplomové práce „Rozpočetnictví jako nástroj řízení nákladů podniku“ je analýza současného stavu sestavování rozpočtů a plánů v dceřiné společnosti ZKL Bearings CZ, a.s. Teoretická část je kompilací poznatků z odborné literatury na téma rozpočetnictví, stanovování odchylek a jejich kontroly. Praktická část obsahuje analýzu současného stavu rozpočetnictví ve společnosti a také návrhy a doporučení …more
Abstract:
The thesis “Budgeting as a cost management tool in a company” analyzes budgeting process in the company ZKL Bearings CZ, a.s. In the theoretical part, the thesis is a compilation of scientific literature on the subject of budgeting, determining variations and their control. The practical part includes an analysis of the present state of budgeting within the company and also proposals and recommendations …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 6. 5. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 21. 6. 2016
  • Supervisor: Ing. Jana Pokorná, Ph.D.
  • Reader: Ing. Ladislav Šiška, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masaryk University

Faculty of Economics and Administration

Master programme / field:
Economy and Management / Business Management