Mgr. Michal Stach

Rigorózní práce

Nutná obhajoba, obhájce ustanovený soudem a náklady trestního řízení z pohledu právní praxe

Mandatory Defense, Legal Counsel Appointed by Court and Costs of Criminal Proceedings from the Point of View of Legal Practice
Anotace:
Cílem této rigorózní práce je analyzovat a kriticky zhodnotit platnou právní úpravu institutů nutné obhajoby, obhájce ustanoveného sou-dem a nákladů trestního řízení. Jedná se o tři navzájem úzce propojené oblasti, které zajišťují ústavně zaručená základní lidská práva a svobo-dy spočívající v přístupu ke spravedlnosti, právu na spravedlivý proces a právu na obhajobu v trestním řízení. Tyto tři instituty …více
Abstract:
The aim of this thesis is to analyze and critically evaluate the rules on mandatory defense, mandatory legal representation (defense counsel appointed by the court), and costs of criminal proceedings. These are three closely interlinked legal areas that ensure constitutionally guar-anteed fundamental human rights and basic freedoms consisting of access to justice and right to a fair trial in criminal …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 6. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 1. 2021
  • Oponent: doc. JUDr. Marek Fryšták, Ph.D., JUDr. Antonín Draštík

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta