Bc. Jakub Větříšek

Diplomová práce

Souvislosti mezi osobnostními rysy, učitelskou self-efficacy a syndromem vyhoření u učitelů základních škol

Relations between personality traits, teacher's self-efficacy and burnout syndrome in elementary school teachers
Anotace:
Cílem diplomové práce bylo prozkoumat souvislosti mezi osobnostními rysy, učitelskou self-efficacy a syndromem vyhoření u učitelů základních škol. Také jsme se zaměřili u této populace na genderové rozdíly, rozdíly v typu vyučovaného stupně a v míře vyhoření. Výzkumný soubor tvořilo 547 učitelů základních škol, z toho 467 bylo žen (85,4 %) a 80 bylo mužů (14,6 %). Jako metody byly využity dotazníky …více
Abstract:
The aim of the thesis was to investigate the relations between personality traits, teacher self-efficacy and burnout syndrome among elementary school teachers. We also looked for gender differences, differences in the type of level taught and in the burnout rate in this population. The research sample consisted of 547 elementary school teachers, of which 467 were women (85,4%) and 80 were men (14,6 …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 12. 2022

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 1. 2023
  • Vedoucí: PhDr. Zdenka Stránská, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Helena Klimusová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta