Ing. Hana Košařová

Bakalářská práce

Komparace podniků stejného odvětví na základě finanční analýzy

Comparison of companies in the same business sector based on financial analysis
Anotace:
Předmětem bakalářské práce „Komparace podniků stejného odvětví na základě finanční analýzy“ je provést porovnání podniků na základě informací z účetních výkazů z let 2007 – 2010. K tomuto účelu jsou využity vybrané metody finanční analýzy. Následně jsou vyhodnoceny výsledky, které informují o pořadí podniků, a navržena nápravná opatření do budoucnosti. K řešení slouží teoretické poznatky z první části …více
Abstract:
The subject of the thesis: „Comparison of companies in the same business sector based on financial analysis“ is to perform comparison of companies based on financial statements information from the years 2007 – 2010. Because of this purpose are used selected methods of the financial analysis. Subsequently are evaluated outcomes of sequences of enterprises and are suggested remedial acctions to the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 6. 2012
  • Vedoucí: Ing. Petra Štamfestová, Ph.D.
  • Oponent: doc. Ing. Bc. Petr Suchánek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta