Theses 

Vozítko založené na Raspberry Pi – Jan HÁK

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta aplikovaných věd

Bakalářský studijní program / obor:
Inženýrská informatika / Informatika

Jan HÁK

Bakalářská práce

Vozítko založené na Raspberry Pi

Robotic rover based on Raspberry Pi

Anotace: Má práce obsahuje popis procesu výroby robotického vozítka, které může být ovládáno vzdáleně pomocí Wi-Fi sítě z počítače. Má práce obsahuje program pro ovládání vstupněvýstupních pinů počítače Raspberry Pi 2 napsaný v jazyce C++. Druhý program založený na Qt frameworku pro C++, sloužící k ovládání a čtení vstupně-výstupních pinů Raspberry Pi 2 a ovládání pohybu robotického vozítka vzdáleně pomocí grafického rozhraní. Seznámím Vás s jednotlivými komponentami vozítka, s možnými rozšířeními vozítka, s funkcemi a používáním programů a s nebezpečími použití Raspberry Pi jako ovladače pro robotické vozítko.

Abstract: My work contains a description of the development process of a robotic rover that can be remotely controlled using a Wi-Fi network from a PC. My work includes one program for controlling the I/O pins of Raspberry Pi 2 in C++. It also includes a second program based on Qt framework for C++, which controls trigger and read I/O pins of Raspberry Pi 2 and the movement of the rover remotely via GUI. I will acquaint you with the individual components of the rover, possible extensions, its functions and usage of programs and pitfalls of the Raspberry Pi as controller of the robotic rover.

Klíčová slova: Raspberry Pi, vozitko, Wi-Fi, Qt, GPIO, PWM, C++

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 5. 2016
  • Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Michal Nykl, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
https://portal.zcu.cz/stag?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=67706 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta aplikovaných věd
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

Jak správně citovat práci

HÁK, Jan. Vozítko založené na Raspberry Pi. Plzeň, 2016. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta aplikovaných věd

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 24. 4. 2019 20:42, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz