Bc. Sarah Dobiášová

Diplomová práce

Metaphor in the Language of Economics

Metaphor in the Language of Economics
Anotace:
Cílem předkládané magisterské práce je nalézt příklady nových metafor ve vybraných ekonomických časopisech The Economist a Forbes/Forbes India. Výchozí inspirací pro tuto analýzu je kognitivní lingvistická teorie. Metodologie výzkumu vychází z knihy Metafory, kterými žijeme autorů George Lakoffa a Marka Johnsona, vydané v roce 1980. Důležitým zdrojem se však stal článek vydaný roku 2010, Mapping Principles …více
Abstract:
The aim of this master thesis is to find instances of novel metaphor in the selected texts taken from the magazines The Economist and Forbes/Forbes India. A cognitive linguistics’ perspective was used for this purpose. The methodology of the thesis was based not only on George Lakoff and Mark Johnson’s seminal publication Metaphors We Live By (1980), but articles of a more recent date were also consulted …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 1. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 1. 2018
  • Vedoucí: doc. PhDr. Naděžda Kudrnáčová, CSc.
  • Oponent: PhDr. Kateřina Tomková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Filologie / Anglický jazyk a literatura

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.