Yulya Yagotintseva

Bakalářská práce

Strategie vstupu vybrané firmy na zahraniční trh

The strategy of entering a selected company into a foreign market
Anotace:
Práce pojednává o vstupu firmy na zahraniční trhy. V první části jsou stanoveny možné formy vstupu na zahraniční trh, včetně souvisejících rizik. Velké ropné korporace mají významný dopad na globální ekonomiku jako celek díky své obrovské finanční síle a ziskové korporátní správě. Práce je věnována procesu internacionalizace ropné společností. Jeho cílem je analyzovat přístupy k internacionalizaci …více
Abstract:
The thesis deals with the entry of the company into foreign markets. In the first part, possible forms of entry to the foreign market, including related risks, are determined. Large oil corporations have a significant impact on the global economy as a whole due to its huge financial strength and profitable corporate governance. The work is devoted to the process of internationalization of the oil company …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2019
  • Vedoucí: Ing. Stanislav Heczko, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Helena Cetlová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Ekonomika a management podniku