Mgr. Karin KIKA

absolventská práce studenta CŽV

Metodika využití robotické hračky Vex 123 na 1.stupni ZŠ

Methodology for the use of the robotic toy Vex 123 at primary school level 1
Anotace:
Cílem této práce je vytvoření metodiky a sady úloh pro práci s robotickou hračkou VEX 123 ve výuce různých předmětů na 1. stupni ZŠ. V první kapitole vysvětluji souvislosti s nárustem zájmu o využívání robotických hraček ve výuce, uvádím přínosy a využitelnost práce s robotickou hračkou a představuji robotické stavebnice a hračky od firmy VEX. V druhé kapitole detailně popisuji robotickou hračku VEX …více
Abstract:
The goal of this work is to create a methodology and a set of tasks for working with the robotic toy VEX 123 in the teaching of various subjects at the 1st grade of elementary school. In the first chapter, I explain the connections with the increase in interest in the use of robotic toys in education, I present the benefits of working with a robotic toy, and I present robotic kits and toys from the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 7. 2023
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 8. 2023
  • Vedoucí: PhDr. RNDr. Martin Žáček, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KIKA, Karin. Metodika využití robotické hračky Vex 123 na 1.stupni ZŠ. Ostrava, 2023. závěrečná práce (neudělen). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Přírodovědecká fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

Přírodovědecká fakulta

celoživotní / obor:
Koordinace v oblasti ICT - studium k výkonu specializovaných činností / Koordinace v oblasti ICT - studium k výkonu specializovaných činností