Adéla Petro

Bakalářská práce

Spontánní porod plodu koncem pánevním z pohledu porodní asistentky

Spontaneous Delivery of the Fetus at Breech Position from a Midwife’s Perspective
Anotace:
Většina těhotných žen by chtěla přivést své dítě na svět přirozenou cestou. Avšak ne každé ženě je tato možnost umožněna z různých důvodů. Důvody mohou být ze strany matky např.: úzká pánev, interní onemocnění nebo ze strany plodu např.: velký váhový odhad plodu, nekompletní naléhání. Tato bakalářská práce na téma „Spontánní porod plod koncem pánevním z pohledu porodní asistentky“ se zabývá problematikou …více
Abstract:
Most pregnant women would like to give birth to their baby in a natural way. However, not every woman is allowed to do this for various reasons. The reasons may be, on the part of the mother, for example: narrow pelvis, internal diseases or on the part of the fetus, for example: large weight estimate of the fetus, incomplete fetal insistence. This bachelor thesis on the topic „Spontaneous Delivery …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2022

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2022
  • Vedoucí: PhDr. Markéta Školoudová
  • Oponent: MUDr. Magdalena Kučerová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola zdravotnická