Bc. René VONDRÁŠEK

Diplomová práce

Strukturní změny železo obsahujících materiálů indukované ozářením rychlými těžkými ionty

Structural changes of iron-bearing materials induced by swift heavy ions irradiation
Anotace:
Ozařování materiálů ionty je fenomén známý více než století, kdy doprovázel počátky atomové a jaderné fyziky. Dnes nalézá uplatnění například v materiálovém inženýrství, v oblastech atomové a částicové fyziky, a v neposlední řadě v elektronickém průmyslu k dopování polovodičů a v energetickém průmyslu k výzkumu materiálů pro stavbu částí jaderných reaktorů. Úkolem této práce je vytvořit teoretický …více
Abstract:
Ion irradiation is phenomenon known for more than one century, accompanying first steps of atomic and nuclear physics. Nowadays, this phenomenon finds application for example in material engineering, in area of atomic and particle physics and finally in electrotechnics industry for semiconductors doping and in energetical industry for research of materials used to build parts of nuclear reactors. The …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 6. 2020

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: doc. RNDr. Jiří Pechoušek, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

VONDRÁŠEK, René. Strukturní změny železo obsahujících materiálů indukované ozářením rychlými těžkými ionty. Olomouc, 2020. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Přírodovědecká fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses m7xkbl m7xkbl/2
9. 6. 2020
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Marklová, E.
9. 6. 2020
Marklová, E.
10. 6. 2020
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.