Vilém Uher

Diplomová práce

Identifikace a zhodnocení rizik aeroklubového letiště

Identification and Assessment of Aeroclub Airport Risks
Anotace:
UHER, Vilém. Identifikace a zhodnocení rizik aeroklubového letiště. [Diplomová práce]. Ostrava: VŠB – Technická Univerzita Ostrava, Fakulta bezpečnostního inženýrství, 2020. 119 stran. Tato diplomová práce se zabývá identifikací a zhodnocením rizik aeroklubového letiště Josefa Františka Prostějov. V úvodní části práce je vymezena základní terminologie týkající se rizik. Další část práce se zabývá základní …více
Abstract:
UHER, Vilém. Identification and Assessment of Aeroclub Airport Risks. [Diploma Thesis], Ostrava: VŠB – Technical University of Ostrava, Faculty of Safety Engineering, 2020, 119 pages. This diploma thesis deals with the identification and risk assessment of Aero Club Josef František Prostějov. The initial part of the thesis defines the basic terminology regarding risks. Another part of the thesis deals …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 4. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 9. 2020
  • Vedoucí: Lenka Brumarová
  • Oponent: Ondřej Zavila

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB – Technická univerzita Ostrava

VŠB – Technická univerzita Ostrava

Fakulta bezpečnostního inženýrství

Magisterský studijní program / obor:
Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Bezpečnostní plánování