Tomáš Nekovařík

Master's thesis

Aktivity zájmových skupin v oblasti GMO: případová studie geneticky modifikované kukuřice

Activities of interest groups in the area of GMO: a case study of genetically modified maize
Abstract:
Diplomová práce se zabývá prosazováním zájmů v oblasti geneticky modifikovaných organismů. Cílem práce je analyzovat aktivity zájmových skupin v této oblasti a postihnout rozdílný přístup vlád ke GMO v USA a Evropě. Práce je strukturovaná do čtyř částí. První kapitola teoreticky definuje zájmové skupiny a lobbing. Druhá kapitola je věnována geneticky modifikovaným organismům a rozdílům mezi EU a USA …more
Abstract:
This thesis deals with promoting of the interests in the area of genetically modified organisms. The aim is to analyze the activities of interest groups in the area and affect different approach of governments to GMO in the USA and Europe. The work is structured into four parts. The first chapter theoretically defines interest groups and lobbying. The second chapter is devoted to genetically modified …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 1. 10. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 9. 2. 2015
  • Supervisor: Petr Vymětal
  • Reader: Adéla Matějková

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/44467