Bc. Veronika HUMLOVÁ

Master's thesis

Akustické odezvy částečných výbojů v diagnostice izolačních vad výkonových transformátorů

Acoustic responses of partial discharges in diagnostics of power transformer insulation defects
Abstract:
Tato diplomová práce je vypracována za účelem vytvoření počítačového skriptu pro výpočet lokality zdroje akustického signálu produkovaného defektem v izolačním systému transformátoru. Diplomová práce se zabývá jednotlivými diagnostickými metodami s důrazem na měření částečných výbojů a jejich akustických projevů. Z toho pak vychází vytvoření programu v Microsoft Excelu pro výpočet zdroje akustického …more
Abstract:
This diploma describe an PC script, witch is used for locating source of acoustic signal in isolation system of transformer. There are described methods of diagnostic with accent on measuring of partial discharges and their noises. This method lead to made an program in MS Exel to calculate source of acoustic signal in insolation defect. Program can calculate location of partial discharge during test …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 4. 5. 2011
Accessible from:: 1. 1. 2099

Thesis defence

  • Date of defence: 9. 6. 2011
  • Supervisor: Doc. Ing. Eva Müllerová, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

HUMLOVÁ, Veronika. Akustické odezvy částečných výbojů v diagnostice izolačních vad výkonových transformátorů. Plzeň, 2011. diplomová práce (Ing.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta elektrotechnická

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 04. 05. 2011

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta elektrotechnická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na
http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/