Martina Malíková

Bakalářská práce

Age management vo vybranej firme

Age management ve vybrané firmě
Anotace:
Malíková, M. Age management ve vybrané firmě. Bakalářská práce. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2020.Bakalářská práce se zabývá současnou situací firmy, jejího okolí a následnými návrhy age managementu. Cílem práce je navrhnout zavedení age managementu a zefektivnění řízení lidských zdrojů. Práce je rozdělena do dvou částí. V literární části je popisována demografická situace v České republice a …více
Abstract:
Malíková, M. Age management in selected company. Bachelor thesis. Brno: Mendel University in Brno, 2020.The bachelor thesis deals with the current situation of the company, its surroundings and proposals of age management. The aim of this thesis is to propose the application of the age management in the company and make the control of human resources effective. The thesis is divided into two parts …více
Abstract:
Malíková, M. Age management vo vybranej firme. Bakalárska práca. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2020.Bakalárska práca sa zaoberá súčasnou situáciou firmy, jej okolia a následnými návrhmi age managementu. Cieľom práce je navrhnúť zavedenie age managementu a zefektívnenia riadenia ľudských zdrojov. Práca je rozdelená do dvoch častí. V literárnej časti je popisovaná demografická situácia v Českej …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 1. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Hana Porkertová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Provozně ekonomická fakulta

Mendelova univerzita v Brně

Provozně ekonomická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Manažersko-ekonomický