Bc. Barbora Matějková

Bakalářská práce

Současný systém zdravotnictví v ČLR

Today’s Healthcare System in China
Anotace:
Bakalářská práce Současný systém zdravotnictví v ČLR je zaměřena na vývoj zdravotnictví v Čínské lidové republice od roku 1949 a na jeho současný stav. Práce se nejprve věnuje struktuře systému zdravotnictví, který vznikl se založením Čínské lidové republiky v roce 1949. V dalších částech se pak zaměří na současnou podobu systému, jeho financování nebo další plány z vládního programu Zdravá Čína 2030 …více
Abstract:
The bachelor’s thesis Today’s Healthcare System in China focuses on the development of healthcare since the Chinese Soviet Republic was established in 1949, and on its current situation. At first, the attention is drawn to the structure of the whole healthcare system which was created in 1949. Further parts then focus on the infrastructure of the current system, its financing or future plans included …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 9. 2019
  • Vedoucí: Mgr. et Mgr. Dušan Vávra, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Bc. Denisa Hilbertová, M.A.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta