Jakub KASTELÍK

Bakalářská práce

Rehabilitace pánevního dna a břišní stěny u mužů s neurogenní dysfunkcí močového měchýře

Rehabilitation of the pelvic floor and abdominal wall in men with neurogenic bladder dysfunction
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá možnostmi fyzioterapeutického ovlivnění pánevního dna a břišní stěny u mužů s neurogenními mikčními obtížemi. Práce obsahuje část teoretickou a praktickou. V teoretické části je rozebrána anatomie a fyziologie dolních cest močových a pánevního dna, patofyziologie neurogenního měchýře, popis a funkce hlubokého stabilizačního systému páteře a také onemocnění roztroušené …více
Abstract:
The bachelor thesis is concerning possibities of physiotherapy influence of the pelvic floor and abdominal wall of men with neurogenic voiding difficulty. In the thesis there is a theoretical part and a practical part. In the theoretical part discusses the anatomy and physiology of the lower urinary tract and pelvic floor, pathophysiology of neurogenic bladder, description and function of the deep …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2014
Zveřejnit od: 29. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: MUDr. Olga Zapletalová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KASTELÍK, Jakub. Rehabilitace pánevního dna a břišní stěny u mužů s neurogenní dysfunkcí močového měchýře. Ostrava, 2014. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Lékařská fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 29.4.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 29. 4. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Lékařská fakulta