Marek POŠTULKA

Bakalářská práce

Zhodnocení bezpečnostního lemu u radioterapie karcinomu prostaty na konvenčním lineárním urychlovači

Evaluation of safety margin for prostate cancer radiotherapy on conventional linear accelerator
Anotace:
V mé bakalářské práci se zabývám zhodnocením bezpečnostního lemu u radioterapie karcinomu prostaty na konvenčním lineárním urychlovači. Práce je rozdělena na část teoretickou, kde popisuji anatomii prostaty, karcinom prostaty, kritické orgány při radioterapii, cílový objem, techniky IGRT, 3D-CRT, IMRT a ostatní radioterapeutické metody. V další, praktické části, se věnuji zpracovaným datům, které mi …více
Abstract:
My bachelor thesis is about evaluation of safety margin for prostate cancer radiotherapy on conventional linear accelerator. The thesis is divided into theoretical part where we can find anatomy of prostate gland, prostate carcinoma, organs at risk, target volume, IGRT, 3D-CRT, IMRT techniques and other radiotherapeutic methods. The next practical part shows elaborated data which was granted by Department …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Lukáš Molenda

Citační záznam

Jak správně citovat práci

POŠTULKA, Marek. Zhodnocení bezpečnostního lemu u radioterapie karcinomu prostaty na konvenčním lineárním urychlovači. Ostrava, 2017. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Lékařská fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Lékařská fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

Lékařská fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace ve zdravotnictví / Radiologický asistent