Ing. Bc. Petr Verner

Diplomová práce

Návrh metody hodnocení fyzické náročnosti trasy pro vozíčkáře s využitím GIS ve zvolené lokalite

Elaboration of methods for assessing physical challenges of wheelchair routes using GIS in the chosen location.
Anotace:
Diplomová práce je zaměřena na definici překážek pohybu a jejich fyzickou náročnost zdolávání pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace, se zaměřením na vozíčkáře, při využití pozemních komunikací pro chodce. V práci budou definovány atributy umožňující plánování tras s ohledem na sjízdnost vozíčkářů a jejich fyzickou náročnost. Závěrem práce bude mapový podklad zobrazujícín překážky osob …více
Abstract:
The diploma thesis project is focused on the definition of barriers to movement and their physical difficulty in fighting, for persons with limited mobility and orientation, focusing on wheelchair users, using pedestrian traffic. At work, the attributes for route planning will be defined with regard to wheelchair mobility and their physical difficulty. In the end, the maps will show the barriers of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 1. 2019
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. David Šourek, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Verner, Petr. Návrh metody hodnocení fyzické náročnosti trasy pro vozíčkáře s využitím GIS ve zvolené lokalite. Pardubice, 2019. diplomová práce (Ing.). Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera