Theses 

1. Teoretická část: HDR Tutorial pro fotografii a video 2. Praktická část: Hraný film do 20min., scénář, režie a střih – Luděk Wellart

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Tomas Bata University in Zlín

Faculty of Multimedia Communications

Bachelor programme / field:
Theory and Practice of Audiovisual Arts / Directing and Screenwriting

Theses on a related topic

Display description

Luděk Wellart

Bachelor's thesis

1. Teoretická část: HDR Tutorial pro fotografii a video 2. Praktická část: Hraný film do 20min., scénář, režie a střih

1. Theoretical Part: HDR Tutorial for Photography and Video 2. Practical Part: Short Feature Film

Abstract: Předkládaná bakalářská práce se věnuje problematice tvorby HDR fotografie. Nabízí souhrnné informace ohledně jejího vývoje a samotné tvorby. Teoretická část se zabývá základními historickými fakty a souvislostmi díky nímž se vyvinula do dnešní podoby. Následuje souhrn základních informací ohledně barevného prostoru a HDR jako takového. Vysvětluje pojmy v návaznosti na následující praktickou část, které nám pomohou pochopit základní fungování HDR fotografie. Praktická část bakalářské práce, pojata jako tutorial, popisuje jednotlivé kroky, nutné k realizaci HDR fotografie. Cílem práce je přiblížit tvorbu HDR fotografie širšímu okruhu zájemců, kterým nabízí srozumitelné pojetí a názorné vizuální předvedení v souhrnném zpracování, které je dostupné na jediném místě.

Abstract: Proposed diploma deals with issues in HDR photography creation and offers summarized information about its development and the process of creation itself. Theoretical part describes basic historical facts and associations contributing to its present form. After that follows the essential summary about color space and HDR itself. Explained terms consider the following practical part and help us understand the basics of HDR photography. The practical part is written as a tutorial describing all necessary steps to create an HDR photograph. The key purpose of this diploma is to depict the creation of HDR photography to interested readers offering them a comprehensible conception and summarized illustrated presentation brought together in one place.

Keywords: HDR fotografie, High Dynamic Range, Obrazová post-produkce, Prolínání expozic

Language used: Czech

  • Date on which the thesis was submitted / produced: 15. 5. 2012
  • Accessible from:: 15. 5. 2012

Thesis defence

  • Supervisor: Mgr. Markéta Dvořáčková

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 15.5.2012

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 15. 5. 2012 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
https://portal.utb.cz/stag?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=27923 Reference to the local database file of the institution
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

The right form of listing the thesis as a source quoted

Wellart, Luděk. 1. Teoretická část: HDR Tutorial pro fotografii a video 2. Praktická část: Hraný film do 20min., scénář, režie a střih. Zlín, 2012. bakalářská práce (BcA.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací

Other references 


Go to top | Current date and time: 16/6/2019 09:19, Week 24 (even)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz