JUDr. Miroslav Frýdek, Ph.D.

Doctoral thesis

Otázka kompozice v římském právu a barbarských zákonících

The question of composition in Roman law and barbaric laws
Anotácia:
Obsahem disertační práce je vývoj kompozičního principu v římské společnosti a tzv. germánsko - barbarských kulturách a jejich právních řádech. Výchozím bodem je starověký Řím, jeho rodové zřízení a jeho právo. Římské pojetí kompozice zahrnuje dlouhou cestu od rodové msty, soukromé odplaty k vydání berana jako prostředku usmíření mezi rody ke vzniku tzv. poenálních žalob (actiones poenales). Jádrem …viac
Abstract:
The doctoral thesis deals with the development of the composition principle in Roman society and the so-called Germanic-barbarian cultures and their law codes. The main point of reference is Ancient Rome, its kinship system and law. Roman conception of composition includes the long path leading from kinship vendetta via private revenge through the emission of a ram as a means for reconciliation between …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 2. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 5. 2018
  • Vedúci: doc. PhDr. Jarmila Bednaříková, CSc.
  • Oponent: doc. JUDr. Mgr. Vojtech Vladár, PhD., doc. Mgr. Marek Babic, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masaryk University

Faculty of Arts

Doctoral programme / odbor:
Historical Sciences (4-years) / Ancient History

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.