Bc. Adéla Ficová

Bakalářská práce

The Challenges to the Welfare State in Norway

The Challenges to the Welfare State in Norway
Anotace:
Tato bakalářská práce analyzuje debatu o severském modelu welfare state v Norsku. V práci je popsán fenomén sociálního státu, jeho charakteristiky a historický kontext nezbytný pro pochopení vývoje modelu. Pozornost je však zaměřena na současnou situaci, faktory, které přinesly změny a výzvy, jimž tento model čelí, a reformy, kterými prochází. Klíčovým bodem práce je analýza postojů norských vlád z …více
Abstract:
This Bachelor’s thesis analyses the debate about the Nordic model of the welfare state in Norway. The thesis focuses on the phenomena of welfare state, its characteristics, and the historic background which is vital for understanding its development. However, it primarily focuses on the contemporary situation, the factors that have influenced the transformation and the challenges the model faces. The …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 5. 2016
  • Vedoucí: doc. PhDr. Petr Kaniok, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Zdeněk Sychra, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií