Bc. Lukáš Jiříček

Diplomová práce

Identita policejní organizace

Identity of Police Organization
Anotace:
Diplomová práce se zabývá problematikou identity v policejních organizacích, jež je součástí euro projektu Comparative Police Studies in the EU (COMPOSITE), tedy pokračujícího výzkumu zaměřeného na změny v evropských policejních silách. V teoretické části se zabýváme seznámením s organizací Policie České republiky, jejími složkami a strukturou. Dále je zde rozebrána organizační kultura a firemní identita …více
Abstract:
The thesis deals with the issue of identity in police organizations, which is part of the euro project Comparative Policy Studies in the EU (COMPOSITE), thus continuing research focused on changes in European police forces. The theoretical part deals with familiarization with the organization of the Police of the Czech Republic, its components and structure. There is also analyzed the organizational …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2016
  • Vedoucí: doc. PhDr. Bc. Zdenko Reguli, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Michal Vít, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sportovních studií

Magisterský studijní program / obor:
Tělesná výchova a sport / Aplikovaná sportovní edukace bezpečnostních složek