Bc. Iva Marušincová

Bakalářská práce

Soudní kontrola veřejné správy, úloha správního a ústavního soudnictví v systému kontroly veřejné správy

The Judicial Review of Public Administration, the Role of Administrative and Constitutional Judiciary in the System of Public Administration Controls
Anotace:
Bakalářská práce „Soudní kontrola veřejné správy, úloha správního a ústavního soudnictví v systému kontroly veřejné správy“ je zaměřena na nástin aktuálního stavu nezávislé kontroly veřejné správy v České republice. Nemůže být detailním popisem jednotlivých mechanismů; jde spíše o obecný pohled na všechny možnosti, které současná legislativa nabízí, a to i mimo rámec správního soudnictví. Cílem práce …více
Abstract:
This bachelor thesis „Judicial control over public administration, the role of administrative and constitutional justice in a system of judicial control over public administration“ is focused on the outline of actual conditions of the independent control over public administration in Czech Republic. The thesis cannot have pretensions to a detailed description of particular mechanisms; it aims rather …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 9. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 9. 2015
  • Vedoucí: JUDr. Stanislav Sedláček, Ph.D.
  • Oponent: JUDr. Lukáš Potěšil, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta

Masarykova univerzita

Právnická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Právní specializace / Veřejná správa