Karolína JANKŮ

Bakalářská práce

Obec s rozšířenou působností

Municipality with extended competence
Anotace:
Předmětem mé bakalářské práce je obec s rozšířenou působností. Tyto obce vznikly v roce 2003 jako důsledek druhé fáze reformy veřejné správy. Začátek mé práce tvoří základní pojmy, které s tímto tématem souvisí.V druhé části mé práce se věnuji historii samosprávy a jejího vývoje u nás. Dalším bodem mé práce jsou obce s rozšířenou působností. Orgány obce tvoří zastupitelstvo obce, rada obce, starosta …více
Abstract:
The subject of my bachelor thesis is a municipality with extended competence. These municipalities were created in 2003 as a result of the second phase of the public administration. The beginning of my work consists od the basic conespts that relate to this topic. The second part of my work is devoted to the history of the government and its development in our country. Another point of my work is the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 3. 2017
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: JUDr. Tomáš Louda, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

JANKŮ, Karolína. Obec s rozšířenou působností. Plzeň, 2017. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta právnická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta právnická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/