Bc. Veronika Kryšpínová

Bakalářská práce

Analýza nabídky programů zaměřených na podporu pohybových aktivit populace v České republice

Analysis of offers for programs aimed to promoting the physical activity of population in the Czech Republic
Anotace:
V této bakalářské práci na téma Analýza nabídky programů zaměřených na podporu pohybových aktivit populace v České republice, byla v první části nejprve charakterizována pohybová aktivita s ní úzce související zdraví a obezita. Jelikož za cílovou skupinou zkoumání byli zvoleni děti předškolního a mladšího školního věku, nesmí zde chybět popis těchto dvou vývojových období. Dále byla podle daných kritérií …více
Abstract:
In this work on the Analysis of offers for programs aimed to promoting the physical activity of population in Czech Republic, in the first part of the first characterized by physical activity and closely related health and obesity. As for the target group exploration have been elected preschool and early school age, there must be missing a description of these two developmental stages. Further, according …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 11. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 1. 2015
  • Vedoucí: Ing. Pavel Attl, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Monika Klímová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová v Praze