Ingrida Burdeláková

Bakalářská práce

Metódy predikcie menového kurzu a analýza menového kurzu vybranej krajiny

Metody predikce měnového kurzu a analýza měnového kurzu vybrané země
Anotace:
Táto bakalářská práce se zabývá možnostmi predikce budoucího vývoje měnového kurzu. Na začátku je v krátkosti všeobecně charakterizovaný měnový kurz a přístupy k jeho determinaci, technická a fundamentální analýza. V dalším textu jsou podrobněji rozebrané tři metody prognózování z dlouhodobého hlediska, teorie parity kupní síly, teorie parity úrokové míry a teorie platební bilance. Praktická část začíná …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with possibilities of prediction of future development of exchange rate. The exchange rate is shortly characterized at the beginning together with approaches of its determination like technical and fundamental analysis. Further three methods of long-time forecasting like purchasing power parity, interest rate parity and balance of payments theory are explained in more details …více
Abstract:
Táto bakalárska práca sa zaoberá možnosťami predikcie budúceho vývoja menového kurzu. Na začiatku je v krátkosti všeobecne charakterizovaný menový kurz a prístupy k jeho determinácii, technická a fundamentálna analýza. V ďalšom texte sú podrobnejšie rozobrané tri metódy prognózovania z dlhodobého hľadiska, teória parity kúpnej sily, teória parity úrokovej miery a teória platobnej bilancie. Praktická …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 12. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 6. 2010
  • Vedoucí: Karel Brůna
  • Oponent: Daniela Čermáková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/22391