Bc. Denisa Pavelová

Diplomová práce

Fundamentální analýza společnosti Slovnaft, a.s. a ropného průmyslu v SR

Fundamental analysis of Slovnaft and the oil industry in Slovakia
Abstract:
The purpose of the master thesis “Fundamental analysis of Slovnaft and the oil industry in Slovakia” is to analyse selected entity, determinate fair value and assign investment recommendation. The theoretical part of the thesis focuses on principal method of global, industry and company fundamental analysis. The practical part deals with application of fundamental analysis on selected entity by using …více
Abstract:
Predmetom diplomovej práce „Fundamentálna analýza spoločnosti Slovnaft, a.s. a ropného priemyslu v SR“ je analýza vybraného podniku, stanovenie vnútornej hodnoty akcie a vyvodenie investičného odporučenia. Teoretická časť poskytuje základný pohľad do problematiky globálnej, odvetvovej a firemnej fundamentálnej analýzy. Praktická časť sa zaoberá prevedením fundamentálnej analýzy na konkrétnom podniku …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 6. 2018
  • Vedoucí: Ing. Dagmar Linnertová, Ph.D.
  • Oponent: prof. Ing. Oldřich Rejnuš, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta