Bc. Nikol Čablová

Bakalářská práce

Gender a adolescentní fikce Lenky Lanczové

Gender and the Teenage Fiction of Lenka Lanczova
Anotace:
Práce analyzuje vzorek pěti knih nejoblíbenější české autorky dívčích románů Lenky Lanczové z hlediska genderovanosti témat, jimiž se autorka zabývá, a genderových stereotypů. Metodou sémiotické analýzy lze odhalit v textu set tří hlavních kódů, jež popsala již McRobbie ve své analýze dívčích časopisů, lze tedy soudit, že se jedná o témata univerzálně považovaná za důležitá pro náctileté čtenářky. …více
Abstract:
The paper analyzes the sample of five books written by the most popular Czech writer of the teenage fiction Lenka Lanczova. It focuses on gendered topics that are considered in the books, and gender stereotypes. Using a method of semiotic analysis it is possible to see a set of three main codes in the texts that were described by Angela McRobbie in her analysis of magazines for teenage girls. We can …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 5. 2007

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 6. 2007
  • Vedoucí: doc. Libora Oates-Indruchová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií