Theses 

Towards learner-centeredness: Motivational strategies in Lower-secondary English classes – Bc. Veronika Röhrichová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Veronika Röhrichová

Diplomová práce

Towards learner-centeredness: Motivational strategies in Lower-secondary English classes

Towards Learner-centeredness: Motivational strategies in Lower-secondary English Classes

Abstract: Tato diplomová práce se zabývá motivačními strategiemi pro výuku anglického jazyka na druhém stupni základní školy a v nižších třídách víceletých gymnázií v kontextu tzv. learner-centeredness (výuky zaměřené na žáka). Práce je rozdělena na dvě části, teoretickou a praktickou. V teoretické části je nejprve shrnut koncept výuky zaměřené na žáka a její faktory, dále se práce zaměřuje na motivační teorie v psychologii a vzdělávání. Následně jsou diskutovány modely motivace v procesech učení se cizímu jazyku. V závěru teoretické části jsou diskutovány motivační strategie rámci modelu, který pohlíží na motivaci jako na proces a jsou definovány ty motivační strategie, které jsou v souladu s výukou zaměřenou na žáka a jsou vhodné pro žáky staršího školního věku. Výzkum v praktické části je realizován jako případová studie, která má za cíl zjistit, zda zkoumaný učitel využívá definované motivační strategie ve výuce angličtiny, jaké strategie využívá a jakým způsobem. Mimoto, cílem studie je také zjistit, jak tyto strategie vnímá učitel a jak je vnímají žáci. V případové studii jsou využity tři výzkumné techniky: pozorováni, rozhovor a ohniskové skupiny. Sesbíraná data jsou nakonec shrnuta, analyzována a navzájem porovnána.

Abstract: The diploma thesis deals with motivational strategies in lower-secondary English classes in the learner-centred context. The paper is divided into two parts, theoretical and practical. Within the theoretical part, learner-centeredness and its factors are outlined, motivational theories in psychology and education are provided and subsequently, models of motivation within second language acquisition are discussed. Lastly, the theoretical part discusses motivational strategies within the process model of motivation and defines motivational strategies which are in accordance with learner-centeredness and which are suitable for lower-secondary English learners. The research in the practical part is conducted in the form of a case study. The aim of the research is to find out whether the teacher uses the defined motivational strategies, what strategies she uses and how she uses them. Moreover, the aim is to find out how the teacher and the learners perceive these strategies. Three research methods are used in the study: observation, interview and focus groups. The collected data are summarized, analysed and compared.

Keywords: Výuka zaměřená na žáka, motivace, motivační strategie, model motivace, případová studie, výuka anglického jazyka

Jazyk práce: angličtina

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 4. 2019
  • Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. PaedDr. Monika Černá, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
https://portal.upce.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=37287 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická

Jak správně citovat práci

Röhrichová, Veronika. Towards learner-centeredness: Motivational strategies in Lower-secondary English classes. Pardubice, 2019. diplomová práce (Mgr.). Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 18. 7. 2019 09:04, 29. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz