Bc. et Bc. Kateřina Hibšová

Diplomová práce

Strategie učení se jazyku a preference stylu učení se jazykům ve výuce anglického jazyka

Language learning strategies and learning style preferences in EFL classes
Anotace:
Diplomová práce „Strategie učení se jazyku a preference stylu učení se jazykům ve výuce anglického jazyka“ představuje využití strategií učení se jazykům a preference stylu učení se jazykům ve dvou devátých třídách základní školy v Brně. Teoretická část práce vymezuje proces učení včetně učebních kompetencí, motivace a sebeuvědomění/sebereflexe, jsou popsány pojmy strategie učení a preference učebních …více
Abstract:
The Diploma thesis “Language learning strategies and learning style preferences in EFL classes” presents the use of language learning strategies and language learning style preferences in two ninth grades of an elementary school in Brno. The theoretical part of the thesis defines the learning process including learning competencies, motivation, and self-awareness/self-reflection, the terms learning …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 4. 2022

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 6. 2022
  • Vedoucí: Mgr. Linda Nepivodová, Ph.D.
  • Oponent: M.A. Ailsa Marion Randall

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta