Bc. Ján Lúčny

Master's thesis

Hodnotenie výkonnosti podielových fondov a stratégie v rámci kolektívneho investovania

Evaluation of mutal funds performance and strategies of collective investment
Abstract:
Annotation LÚČNY, Ján, Bc.: Evaluation of mutual funds performance and strategies of collective investment. [Thesis]. Banking Institute of the University of Prague, a foreign university in Banská Bystrica. Department of Finance and Accounting. Head: prof. Ing. Chovancová Božena, PhD. Year of defense: 2012. Number of pages: 71. The thesis is focusing on mutual funds and their various types, legislative …more
Abstract:
Anotácia LÚČNY, Ján, Bc.: Hodnotenie výkonnosti podielových fondov a stratégie v rámci kolektívneho investovania. [Diplomová práca]. Bankovní institut vysoká škola Praha, zahraničná vysoká škola Banská Bystrica. Katedra financií a účtovníctva. Vedúci práce: prof. Ing. Chovancová Božena, PhD. Rok obhajoby: 2012. Počet strán: 71. Diplomová práca je zameraná na podielové fondy a ich rôzne typy, legislatívne …more
 
 
Language used: Slovak
Date on which the thesis was submitted / produced: 15. 5. 2012

Thesis defence

  • Date of defence: 1. 6. 2012
  • Supervisor: prof. Ing. Božena Chovancová, PhD.
  • Reader: prof. Ing. Iveta Hajdúchová, PhD.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK