Bc. Pavel Jelínek

Bachelor's thesis

Slovanské pohřebiště v Bulharech - Gajdošova cihelna

Slovenian Necropolis at Buhary - Gajdošova cihelna
Abstract:
Předložený text zpracovává výzkum slovanského pohřebiště ze střední doby hradištní v katastru obce Bulhary. Obsahuje popis výzkumu, archeologické situace, katalog a rozbor nálezového materiálu a závěrečné úvahy z detailního rozboru plynoucí.
Abstract:
Text is dealing about research of early medieval slovenian necropolis in cadastre of village Bulhary. Including description of research and archeological situation, catalog and analysis of found archeological material and final considerations.
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 3. 9. 2008

Thesis defence

  • Date of defence: 10. 9. 2008
  • Supervisor: prof. Mgr. Jiří Macháček, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masaryk University

Faculty of Arts

Bachelor programme / field:
Historical Sciences / Archaeology