Bc. Ondřej Holásek

Bakalářská práce

Životní styl

Lifestyle
Anotace:
Bakalářská práce je zaměřena na životní styl lidí v současné době, který ovlivňuje zdravotní stav jedince. Tato práce definuje především zdravý životní styl. Zaměřuje se např. na pohybovou aktivitu a správnou výživu. Zachycuje možné problémy lidí spojené s nezdravým životním stylem a pojednává o možném zlepšení kvality života. Součástí této práce je také dotazník, který se zabývá zásadami zdravého …více
Abstract:
Bachelor thesis is focused nowadays people lifestyle, which influences health of individual. This thesis defines mainly healthy style of life. It focuses on physical aktivity and right nutrition for example. It discovers possible problems of people relatet with unhealthy life style and it deals with possible improvement of life quality. The questionnaire which deals with the principles of a healthy …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2014
  • Vedoucí: Mgr. Radka Střeštíková, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Miloslava Urbanovská

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií