Bc. Lenka Kratochvílová

Diplomová práce

Metody kvality a jejich přínos pro obce a kraje a jejich organizace

Quality methods and their benefits for municipalities and regions and their organization
Anotace:
Předmětem diplomové práce jsou metody kvality, jejich praktické využití a získané přínosy ze strany obcí, krajů a jejich organizací se zaměřením na úřady městských částí. V teoretické části práce jsou vymezeny základní pojmy managementu kvality a význam kvality ve veřejné správě. Dále je zde uveden institucionální rámec zavádění kvality v České republice a tím pověřené instituce, ústřední dokumenty …více
Abstract:
The aim of this diploma thesis are methods of quality and their practical use and benefits for municipalities and regions with focus on offices of the single city districts. The theoretical part is focused on demarcation of basic concepts of quality management and importance of quality in public administration. There is also focus on implementation of quality methods within institutional level in the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2019
  • Vedoucí: doc. Ing. Milan Jan Půček, MBA
  • Oponent: doc. Ing. Michal Plaček, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS