Theses 

Pracovní a sociální adaptace nových zaměstnanců ve vybrané společnosti – Bc. Simona Kučerová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Simona Kučerová

Diplomová práce

Pracovní a sociální adaptace nových zaměstnanců ve vybrané společnosti

Labor and social adaptation of new employees in the selected company

Anotace: Diplomová práce se zabývá adaptačním procesem nově příchozích zaměstnanců ve vybrané společnosti a zaměřuje se na pracovní a sociální adaptaci. První část práce popisuje základní teorii ohledně adaptace, pojednává o adaptačním programu, popisuje základní rozdělení adaptace a její typy, zaměřuje se také na cíle, fáze a aktéry adaptačního procesu a postup při hodnocení adaptačního programu. V druhé části práce jsou již prezentovány výsledky výzkumného šetření s cílem popsat, jak vnímají adaptační proces nově příchozí zaměstnanci ve vybrané společnosti. Závěr práce je věnován jeho shrnutí a závěrečné diskusi.

Abstract: The diploma thesis describes the adaptation process of new employees in the selected company and focuses on labor and social adaptation. The first part of the thesis discusses about basic theory of adaptation, adaptation program and describes essential parts of the adaptation and its types and focuses on the goals, phases and participants of the adaptation and the process of evaluation. In the second part are presented results of study about adaptation and the goal is to describe, how the new employees perceive adaptation process in the selected company. The conclusion of the thesis describes summary and final discussion.

Klíčová slova: Adaptační proces, pracovní adaptace, sociální adaptace, adaptace na kulturu organizace, adaptace na pracovní kolektiv, adaptační plán, řízení lidských zdrojů, adaptation process, job adaptation, social adaptation, organizational culture adaptation, adaptation to the working group, adaptation plan, human resource management.

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 2. 2017
  • Vedoucí: Mgr. Karla Brücknerová, Ph.D.
  • Oponent: doc. PhDr. Dana Knotová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 26. 4. 2019 10:03, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz