Bc. Marek Bryša

Bakalářská práce

Design and implementation of a social network for making acquaintances

Design and implementation of a social network for making acquaintances
Anotace:
Hlavním cílem této práce bylo navrhnout a implementovat novou společenskou síť pro navazování kontaktů. Nejdříve byl proveden výzkum existujících sítí a byly vyhodnoceny jejich silné a slabé stránky. Byly popsány principy ochrany osobních údajů uživatelů. Z tohoto vzešel návrh přímočaré společenské sítě, která nevyžaduje vyplňování dotazníků s citlivými osobními údaji. Byla určena kritéria pro volbu …více
Abstract:
The main goal of this thesis was to design and implement a new social network for making acquaintances. First a research of such networks already in existence was conducted and their pros and cons were evaluated. Principles of user data protection were presented. On this ground, a new straightforward social network was designed where the need to fill out questionnaires with sensitive information is …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 6. 2012
  • Vedoucí: doc. Ing. Michal Brandejs, CSc.
  • Oponent: RNDr. Tomáš Obšívač

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Bakalářský studijní program / obor:
Informatika / Matematická informatika

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.