Bc. Ľubomír Viluda

Bakalářská práce

Security aspects of Xamarin/Android Platform

Security aspects of Xamarin/Android Platform
Anotace:
Cieľom bakalárskej práce je popísať platformy Android/Xamarin a ich bezpečnostné aspekty, porovnať podporované bezpečnostné mechanizmy a rýchlosť vybraných kryptografických operácií. Dôležitá časť je návrh a implementácia aplikácií, ktoré demonštrujú vybrané bezpečnostné mechanizmy a otestujú rýchlosť.
Abstract:
The aim of the bachelor work is to describe Android/Xamarin platforms and their security mechanisms, provide comparison of supported security mechanisms, provide comparison of speed for selected cryptography operations. An important part is design and implement applications to demonstrate selected described mechanisms and provide speed tests.
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2015
  • Vedoucí: RNDr. Andrij Stecko, Ph.D.
  • Oponent: RNDr. Petr Švenda, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Bakalářský studijní program / obor:
Informatika / Počítačové systémy a zpracování dat