Bc. Adam Hrbáč

Bakalářská práce

„O knieža Pribinu“ - Reflexe pribinovských oslav v Nitře v r. 1933 na stránkách československých tištěných médií

„About the princ Pribina“ - Reflection of Pribina’s celebrations in Nitra in 1933 on the pages of Czechoslovak print media
Anotace:
Tato práce pojednává o mediálním obrazu jedné z diskutabilních událostí na poli česko-slovenského vztahu v dobách první republiky. Jedná se o tzv. nitranské události, které vyvstaly z Pribinových oslav v Nitře pořádaných v srpnu roku 1933. Oficiální program slavností byl tehdy přerušen autonomistickou demonstrací Hlinkovi slovenské ľudové strany. Československá vláda vnímala tento incident jako skandální …více
Abstract:
This seminar work is about media image of one questionable event in sphere of Czech-Slovak relationship during the time of First republic. We are talking about so-called Events in Nitra which came from Pribina’s celebrations in Nitra held in August 1933. Official program of celebrations was interrupted by demonstration organized by group of autonomists called Hlinka’s Slovak’s People’s Party. Czechoslovak …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 6. 2014
  • Vedoucí: PhDr. Pavel Večeřa, Ph.D.
  • Oponent: prof. PhDr. Jiří Pavelka, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií